Arbitraż

Arbitraż jest mało popularny, jednak w połączeniu z dobrze napisaną umową ma dwie wielkie zalety w stosunku do postępowania sądowego: jest tańszy i szybszy. W obecnych czasach kiedy na orzeczenie sądowe czeka się latami brak płatności może spowodować zachwianie się finansów przedsiębiorstwa i w konsekwencji nawet jego upadek. Czas to pieniądz i ta zasada w arbitrażu dobrze się sprawdza.