Mediacja

Mediacja to jeszcze szybszy sposób na rozwiązywanie sporów niż arbitraż. Można z niej skorzystać na każdym etapie. Nasze doświadczenie wskazuje na to, że warto z niej skorzystać. Niejednokrotnie można osiągnąć więcej niż w postępowaniu sądowym. W sądzie ważne są nie tylko racje, ale i dowody. Mediacja natomiast jest procesem elastycznym, umożliwiającym stronom dojście do szerokiego zakresu rozwiązań niedostępnych w postępowaniu sądowym, zwłaszcza, gdy zależy nam na wzajemnych relacjach po zakończeniu sporu.