Egzekucja należności

Tutaj ważne jest połączenie kilku elementów: dobry i sprawny komornik, umiejętne poszukiwanie majątku dłużnika, szybkie reagowanie na ucieczkę z majątkiem oraz pociągnięcie do odpowiedzialności zarządu spółki, która jest dłużnikiem. Możliwości jest wiele, trzeba je wykorzystywać, szczególnie, kiedy jest to istotne z ekonomicznego punktu widzenia.