O kancelarii

Adwokat Patrycja Niepelt

Postanowiłam połączyć swoje zainteresowania: prawo gospodarcze rozumiane jako prawne otocznenie prowadzenia działalności gospodarczej z prawem rodzinnym. Niezwykle ważne jest przewidywanie przyszłości, układanie sobie relacji biznesowych w taki sposób, aby w przypadku pojawienia się w przyszłości problemów można je było szybko i sprawie rozwiązać. Zła umowa lub zła forma prawna prowadzonej działalności potrafi doprowadzić do sporych trudności a nawet do upadłości nawet kilkudziesięciolenich, dobrze rozwiniętych firm. Dodatkowo fascynuję się mediacją i polubownym rozwiązywaniem sporów. Jeszcze mało popularna forma, myślę, że ma sporo zalet i będzie się rozwijała idąc w kierunku krajów wysoko rozwiniętych.Adwokat Tomasz Kazubski

Już w czasie studiów moje zainteresowania były kierowane w stronę prawa handlowego. Jednak w międzyczasie zdobyłem doświadczenie z wielu dziedzin, co obecnie procentuje. Interdyscyplinarność przynajmniej na pewnym poziomie ułatwia podejmowanie decyzji. Ostatecznie skoncentrowałem się na prawie gospodarczym i prawie karnym. Prowadzenie biznesu to często duże pieniądze, duża odpowiedzialność oraz skomplikowane procesy wymagające dużych umiejętności analitycznych. Dotychczasowa praktyka zawodowa wskazuje, że nie mamy z tym problemów. Bardzo dobrze to widać na przykładzie opinii biegłych sądowych. Tam gdzie inni akceptują jej wnioski lub nie mają pomysłu jak ją podważyć jeżeli jest niekorzystna, my nie mamy z tym problemu i albo sąd od razu powołuje nowego biegłego albo każe nawet wielokrotnie uzupełniać opinie.